สมัครสมาชิก
 
SMF - Just Installed!

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
อ่าน 238 ครั้ง
* กุมภาพันธ์ 26, 2021, 05:38:39 AM
วัดหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ แห่งนึง ในลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ติดกับแม่น้ำเซโดน และที่นี้ ยังเป็น โรงเรียนสงฆ์ แห่งแรก ในทัวร์ลาวใต้ด้วย    วัดหลวง หรือวัดโพธิ์ระตะนะสาสะดาราม (Wat Poratana Sadsadaram) เป็นวัดเก่าแก่ของทัวร์ลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ริมแม่น้ำ เซโดน สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1935 โดยมีศิลปะแบบลาวดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ เป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของเมืองจำปาสัก สิ่งที่น่าสนใจคือพระอุโบสถ ที่มีการแกะสลักไม้บนบานประตูและหน้าต่างอย่างงดงาม มีอาคารเก่าแก่ใช้เป็นหอสมุด ทัวร์ลาวใต้ ส่วนอาคารที่ติดกับแม่น้ำใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

บันทึกการเข้า


* เมษายน 26, 2021, 03:21:00 PM
#1
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า


* เมษายน 27, 2021, 06:15:17 PM
#2
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า


* เมษายน 28, 2021, 11:06:37 PM
#3
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า


* เมษายน 30, 2021, 10:09:16 PM
#4
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า


* พฤษภาคม 03, 2021, 06:24:29 PM
#5
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า


* พฤษภาคม 04, 2021, 06:39:39 PM
#6
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า


* พฤษภาคม 05, 2021, 02:51:01 PM
#7
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า


* พฤษภาคม 07, 2021, 04:51:11 PM
#8
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า


* พฤษภาคม 08, 2021, 08:18:24 PM
#9
วัดหลวงปากเซ

บันทึกการเข้า